Dr. Csivincsik Ágnes

Dr. Csivincsik Ágnes PhD, vadegészségügyi szakállatorvos, tudományos munkatárs

Állatorvosként 2007 óta foglalkozom a vadállományban fennmaradó zoonotikus
fertőző betegségek kutatásával. Ennek során ismertem meg a One Health
szemléletmódot, amely az ember, az állatok és a környezet egészségügyi
problémáit nem elkülönülten, hanem egységes egészként vizsgálja. A
szemléletváltás szükségessége is alapvetően az állatorvos társadalomból indult
ki. Az új zoonózisok egyre növekvő száma indukálta azt a felismerést, hogy az
ilyen járványok hatékony kezelése elképzelhetetlen az érintett
tudományterületek képviselőinek multidiszciplináris együttműködése nélkül.

A One Health szemléletmód az elmúlt másfél évtizedben történt fejlődése
eredményeként mára már túlmutat a zoonózisok járványügyi vizsgálatán. Felöleli
mindazokat a fizikai és mentális egészséget érintő problémákat, amelyek az
ember-állat-környezet hármas egységben jelen vannak. Így különösen kiemelt
területként kezeli az antimikrobiális szerekkel szembeni rezisztenciát, az ember-
állat kapcsolatokat (az állatvédelmet és az ember mentális egészségét), a
természet túlzott hasznosításából eredő (fertőző és nem fertőző) egészségügyi
problémákat, az emberek és a társállataik civilizációs betegségeit.

Meggyőződésem, hogy a One Health szemléletmód hazai meghonosításában az
állatorvos társadalomnak kell meghatározó szerepet vállalnia. Az oktatásba,
a továbbképzések szakmai programjába is be kell építeni annak alapelveit. Az
állatorvos közegészségügyi felelőssége nem csupán a haszonállatok szabályszerű
gyógyszeres kezelésére illetve az élelmiszer-biztonságot veszélyeztető
betegségek felismerésére kell, hogy korlátozódjon. A társállatokat ellátó klinikus
állatorvos is naponta találkozik zoonotikus betegségekkel, illetve olyan
állattartási gyakorlatokkal, amelyek magukban hordoznak valamilyen
egészségügyi kockázatot. Ennek biztos és tudatos felismerése és kezelése
nehezen megvalósítható a multidiszciplináris szemléletmód elfogadása nélkül.