Dr. Zomborszky Zoltán

Dr. Zomborszky Zoltán PhD, egyetemi docens


Az Állatorvostudományi Egyetemen 1982-ben avattak állatorvos-doktorrá, a végzést követően állatkórházi állatorvosi gyakorlatot a Kaposvári Állatkórházban szereztem. Vállalkozóként 1988 óta folytatok kisállat-rendelői magángyakorlatot, 2007-től Kaposvár Megyei Jogú Város jogosult állatorvosa vagyok. Nagy létszámú telepi gyakorlatot folytatok baromfi-, nyúl- és sertés-egészségügyben. A Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Karán, illetve annak jogelőd intézményeiben 1987 óta dolgozom. Jelenleg, egyetemi docensként, tanszékvezetője vagyok az Élettani és Állathigiéniai Tanszéknek. Az Egyetem által üzemeltetett zárttéri gímszarvas-telepeken 1989-2003 között ellátó-kutató állatorvosaként dolgoztam. A zárttéri gímszarvas-állományok adaptációs vizsgálata című PhD doktori cselekményemet 2002-ben védtem meg. A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar szenátusa 2009-ben részemre a címzetes egyetemi tanár címet adományozta.

A közéleti munkába a kamara alapító tagjaként 1988-ban kapcsolódtam, első elnöke voltam 1991-ig az egyesületi formában működő Somogy Megyei Állatorvosi Kamarának. Majd 2004-től az Oktatási Bizottság elnöke, 2007-től pedig a már köztestületként működő helyi kamara elnökévé választottak. Alapító tagja, névadója és első elnöke voltam 2012-2016 között a négymegyés kamarai modellnek, a MÁOK Pannon Területi Szervezetének. Ehhez az időszakhoz fűződik többek között a magyar-magyar (Pannon és MÁVSz), és nemzetközi a horvát és a bosznia-hercegovinai szerb kamarákkal kötött együttműködési megállapodások. A Kamarai szervezet törvényes működtetése mellett feladatomnak tartottam, és tartom az állattenyésztés szereplőinek; az állatorvos az állattenyésztő szakmai együttműködésének az erősítését. Jelenleg országos küldöttként a Somogy megyei választó körzetet képviselem.