Dr. Haris István

Dr. Haris István magánállatorvos, menedzser szakállatorvos


1992-ben, a hivatásunk nagyon bizonytalan időszakában diplomáztam. Született kókaiként, azóta folyamatosan helyben dolgozom, kb. 15 éve szinte kizárólag kisállatpraxisom van. Feleségem az asszisztensem, legnagyobb lányom fogorvos, a középső harmad éves az egyetemünkön, a kicsi jogi pályára készül. A Pest megyei Kamara működésében 8 éve veszek részt, mint vezetőségi tag, megyei küldött és országos küldött. Ezt szeretném folytatni ötleteimmel, tanácsaimmal, szavazataimmal a döntéshozatalok során, segítve ezzel a megyei és országos vezetőség munkáját.