Gyakran Ismételt Híresztelések

A MÁOK RESTART 2020 mind a honlapján (maokrestart.hu), mind a támogatói Facebook oldalán szeretné programját és elképzeléseit megismertetni az érdeklődő Kollégákkal. Természetesen ellenőrizetlen információkkal teli világunkban, a jelenleg is zajló kamarai tisztújítások időszakában elhangoznak olyan kijelentések, híresztelések is, melyek semmilyen valóságtartalommal nem rendelkeznek a MÁOK RESTART 2020 csoport elképzeléseivel kapcsolatban. Ezekből szemezgetünk az alábbiakban (a lista bővülhet)!

TÉNYLEG BE SZERETNÉ TILTANI A MÁOK RESTART 2020 AZ ÖSSZEVEZETETT EBOLTÁSOKAT?

NEM! Az összevezetett eboltások létjogosultságának kérdése természetesen nem a Kamara, hanem az állategészségügyi hatóság dolga, ezért ezen kérdésben a MÁOK RESTART 2020 soha nem nyilatkozott és véleményt sem alakított ki.

TÉNYLEG AZT SZERETNÉ A MÁOK RESTART 2020, HOGY CSAK ALTATÓGÉPPEL LEHESSEN MŰTÉTI ALTATÁST VÉGEZNI ÉS MINDENKI VÁSÁROLJON ALTATÓGÉPET HA MŰTENI AKAR?

NEM! Ilyen gondolat a MÁOK RESTART 2020 programalkotóinak a fejében soha nem fordult meg és nem is tartjuk ezt a kérdést életszerűnek. A jelenleg is érvényes kamarai szabályzat (irányelv) egyértelműen szabályozza, hogy milyen állategészségügyi intézményben, milyen állategészségügyi szolgáltató tevékenységet és hogyan lehet végezni. A műtéti biztonság nem csak altatógép kérdése, az altatógép használata egy olyan szolgáltatás, ami befektetést, tudást és tapasztalatot igényel. A szakmai színvonal javítása persze mind az állatorvos, mind az ügyfél együttes érdeke, mely segíthet a magasabb jövedelemszint elérésében.

TÉNYLEG AZT SZERETNÉ A MÁOK RESTART 2020, HOGY KÖTELEZŐ LEGYEN MINDEN ÁLLATORVOSNAK ASSZISZTENST FELVENNI?

NEM! A MÁOK RESTART 2020 programjában semmilyen konkrét, vagy ezt sugalló ötlet nincs. Az, hogy a saját vállalkozásában ki milyen munkaerőt és hogyan kíván alkalmazni, az természetesen mindenkinek a saját döntése és felelőssége. Mindazonáltal, az állatorvosi rendelőben végzett munkának számos olyan eleme van, amelynek elvégzéséhez nem szükséges állatorvosi diploma, ugyanakkor az állatorvos terheit csökkenti és a szolgáltatás színvonalát emeli. Ennél bővebb magyarázatot nyilván nem igényel, hogy miért javasolt állatorvosi asszisztenst alkalmazni.

TÉNYLEG AZT SZERETNÉ A MÁOK RESTART 2020, HOGY KÖTELEZŐ LEGYEN MINDEN ESETBEN KÓRLAPOT ADNI?

NEM! A MÁOK RESTART 2020 programjában a minden esetre vonatkozó kötelező kórlapadás természetesen nem szerepel. A jelenleg hatályos kamarai szabályzat (irányelv) szerint minden állatorvosi szolgáltatónak vezetnie kell állategészségügyi dokumentációt az általa végzett kezelésekről. Ennek pontos vezetése egyúttal hozzájárul a szakmai színvonal javulásához, mely mind az állatorvos, mind az ügyfél együttes érdeke, és segíthet a magasabb jövedelemszint elérésében. Az állategészségügyi dokumentáció jellemzői természetesen eltérőek a különböző praxistípusok esetén, így például az állat tartási helyszínén, illetve a csoportosan végzett vizsgálatoknál, beavatkozásoknál más formák lehetnek praktikusak, illetve használhatók, mint egy rendelőben végzett egyedi kezelésnél, amikor is a dokumentáció kézenfekvő formája lehet a kórlap.

TÉNYLEG KÖTELEZŐVÉ TENNÉ A MÁOK RESTART 2020, HOGY MINDEN ESETBEN NYUGTÁT VAGY SZÁMLÁT KELLJEN ADNI?

Ez a kérdés természetesen NEM a MÁOK RESTART 2020 hatáskörébe tartozik, a nyugta- illetve számlaadásról szigorú törvények rendelkeznek ennek módjáról és mikéntjéről. A MÁOK RESTART 2020 szeretné mindazonáltal felhívni a figyelmet arra, hogy a számlaadást kikényszerítő állami szigor egyre erősebb, az online számlaadás egyre pontosabb ügyvitelt kíván az állatorvosi vállalkozásoktól. A 2021-től életbe lépő változtatások – miszerint minden kiadott nyugta, valamint kiadott és befogadott számla lényegében valós időben megjelenik az adóhatóságnál – további kihívásokat jelenthetnek az állatorvosok adminisztrációs tevékenysége számára. Ezen kihívások megoldásában viszont a MÁOK RESTART 2020 álláspontja szerint az állatorvosi vállalkozásoknak technikai segítségre és tanácsadásra van szüksége, mely segítség nyújtásában a Kamara fontos szereplő lehet.

A MÁOK RESTART A (FŐ)VÁROSI ÁLLATORVOSOK KEZDEMÉNYEZÉSE A VIDÉKI ÁLLATORVOSOKKAL SZEMBEN?

NEM! A MÁOK RESTART 2020 egy alulról jövő kezdeményezés, melynek alapítói között egyaránt megtalálhatók fővárosi, városi és vidéki kollégák, vannak köztük kisállatpraxisban, haszonállatpraxisban, lópraxisban és vegyes praxisban dolgozók is. A Magyar Állatorvosi Kamarának a teljes magyar állatorvos-társadalmat kell leképeznie, ismernie és értenie kell a különböző földrajzi adottságú és és eltérő szakterületeken dolgozó kollégák gondjait és problémáit, valamint megoldásokat kell rájuk találnia. A MÁOK RESTART 2020 nem szerveződik senki ellen, ellenben mindannyiunkért próbál tenni: célja az állatorvoslás szakmai, erkölcsi és gazdasági színvonalának emelése, az ágazatot érintő legégetőbb problémák feltérképezése és megoldások keresése.

TÉNYLEG IGAZ, HOGY A MÁOK RESTART 2020 ÉS ANNAK EGYES TAGJAI GENERÁCIÓS FESZÜLTSÉGET SZÍTANAK?

NEM! A MÁOK RESTART 2020 kiemelten foglalkozik a fiatalok problémáival is, és igyekszik a körükben a Kamarával kapcsolatban kialakult érdektelenséget egy aktív, tenni akaró hozzáállásra változtatni. A jogszabályok miatt kialakult aránytalanságok mérséklését tartjuk fontosnak, azonban ezt nem az idősebb generáció meglévő, vagy újabban megkapott jogainak csorbításával szeretnénk elérni, hanem a fiataloknak adott támogatással. Programunk egyes elemei is erre irányulnak: továbbképzési támogatások, tagdíjkedvezmények, szakmai előmenetel segítése és nyomon követése, és – lehetőség szerint -az 5 éves korlát 2 évre mérséklése, alkalmazotti tagozat létrehozása, generációs különbségekről tartott képzések szervezése a jobb kapcsolat kialakítás érdekében. Tehát célunk épp az ellenkező: a generációs feszültségek és különbségek csökkentése.

TÉNYLEG AZ „ORSZÁGOSAN EGYSÉGES” KAMARA A CÉLJA A MÁOK RESTART 2020 PROGRAMJÁNAK?

NEM! Az országosan egységes adminisztráció, vagy a régiósítás egy olyan lehetőség, amiről a területi szervezeteknek beszélni érdemes. Programunkban is jeleztük ,hogy ez csak egy lehetőség, ami társadalmi egyeztetés után az érintett területi szervezetek döntésén múlik. Az ebben az irányban tett lépések ugyanakkor jelentősen megnövelhetnék Kamaránk gazdasági függetlenségét, ezért javasoljuk, hogy a következő években kezdődjön erről a témáról társadalmi egyeztetés, hogy megismerhessük egymás érveit.

TÉNYLEG A „KAMARAI TÖRVÉNYÜNK PRAXISVÉDELMET NYÚJTÓ ÚJ SZABÁLYA” (a tulajdonjog több mint felével a szolgáltatásban közreműködő állatorvosnak kell rendelkeznie) A CÉLPONTJA A MÁOK RESTART 2020 PROGRAMJÁNAK?

NEM! A programunkban ez a téma egyáltalán nem szerepel. A jogszabály módosítások kapcsán azonban álláspontunk szilárd: minden ilyen komoly kezdeményezést csak alapos társadalmi egyeztetést követően szabad megindítani, az aktuális tagság és küldöttközgyűlés bevonásával, a későbbiekben pedig csak átlátható módon, a tagságot naprakészen tájékoztatva szabad végigvinni. Az említett törvénymódosítás esetén nem így történt: nem így indult, nem így folytatódott, és nem is így fejeződött be.

TÉNYLEG AZ A LEGFONTOSABB, HOGY A MÁOK RESTART MEGNEVEZZE AZ ORSZÁGOS ELNÖK JELÖLTJÉT?

NEM! Kamaránk országos tisztújító küldöttgyűlésére – így az országos vezetők választására is – csak a területi szervezetek sikeres tisztújításai UTÁN kerülhet sor. Még csak ezekben a hetekben-hónapokban választjuk ugyanis az országos küldötteket, akik képviselik majd a megyéjüket az országos küldöttgyűlésben, választják majd meg KÉSŐBB az országos vezetőket. Tiszteljük meg azzal a területi szervezeteket, hogy szabadon összpontosíthassanak a saját tisztújító közgyűléseikre, képviselőik, vezetőik és bizottságaik megválasztására! A fókusz egyelőre az országos küldöttek megválasztásán kell, hogy legyen, és messze nem az országos vezető jelölteken.

MIKET TART A MÁOK RESTART 2020 JELENLEG A LEGÉGETŐBB PROBLÉMÁKNAK?

• A szakma bevételtermelő képességének lemaradása más szektorokkal szemben
• A gendereltolódás következményeként kialakuló új munkaerőpiaci helyzet
• A fiatal generációk szakmába illeszkedésének nehézségei
• A kiégés és a szakmától való elfordulás egyre erősödő tendenciája


Az állategészségügyi szolgáltatások minőségének javítása természetesen kiemelt célja a MÁOK RESTART 2020 csoportnak, ennek módját és elemeit mindig kockázatelemzésen és társadalmi vitákon alapuló kamarai döntések útján, az adott földrajzi és szakági területen dolgozó kollégák véleményére alapozva kívánja kidolgozni.