Praxisengedélyes vállalkozások támogatása a haszonállat- és társállat praxisban

  1. Tárgyalásokat kezdeményezünk az állatorvosok adóterheinek mérséklése érdekében (ÁFA kulcsok, KATA adózási sávok módosítása). Ezek megvalósíthatósága – az úgynevezett One Health program keretében – több minisztériummal történő sikeres egyeztetéstől függ (EEMI, AM, PM és MTA), egyes elemei pedig közös európai fellépést is igényelnek (FVE, V4).
  2. Kezdeményezzük – a szolgáltató állatorvosok részére – az önkéntes, közösségi finanszírozású ügyeleti modell létrehozását. Segítséget nyújtunk a kapcsolódó pénzügyi és marketing tevékenység lebonyolításában is.
  3. Az egyszemélyes praxisok esetében támogatjuk az önkéntesen, alulról szerveződő praxisközösségek létrehozását. Az ilyen közösségek előnyei: költséghatékonyabb gyógyszerbeszerzés, működtetés és ügyvitel, kölcsönös helyettesítési segítségnyújtás, stb.
  4. Kezdeményezzük a szakmai felelősségbiztosítási piac tágítását (több biztosító társaság megkeresését), valamint felvetjük a bonus – malus besorolás bevezetését. Célunk, hogy a hosszú ideje biztosítási esemény nélkül, befizetési kötelezettségét rendszeresen teljesítő szolgáltató állatorvosok díja – egy objektív besorolás szerint – alacsonyabb lehessen.
  5. Kezdeményezzük a gyógyszerrendelés és felhasználás szabályainak felülvizsgálatát: az állatorvosok újra rendelhessenek a gyógyító munkához elengedhetetlen humán gyógyszereket (pl. infúziós készítményeket, intravénás antibiotikumokat) azok nagykereskedőitől vagy gyártóitól, a jogszabályok és a gyógyszerbiztonsági szempontok figyelembevételével. Valamint, hogy a vényköteles gyógyszerrendelés – megkerülhetetlenül – szolgáltató állatorvosi feladat legyen.
  6. Tárgyalásokat kezdeményezünk, hogy fellendítsük az állatbiztosítási piacot, ezzel jelentős tőkét teszünk elérhetővé az érintett praxisok számára. Ennek részfeladatai: kapcsolatfelvétel a biztosító társaságokkal, az ajánlott állatorvosi díjtétel szabályozás jelentős átdolgozása, a kórlapok minőségének emelése (együttműködés a MÁOK Praxisvezetői Tagozatával), az orvosszakmai nyelvezet fejlesztése és egységesítése (együttműködés az Egyetemmel, az MTA-val és a humán-gyógyászat illetékes képviselőivel). A cél eléréséhez fontos stratégiai partnerek lehetnek – és ezért megkeresésük elengedhetetlen – a nagy társadalmi támogatottsággal rendelkező, komoly állatvédő szervezetek is (egy közös lobbitevékenység erősebb pozíciót ad a tárgyalások során).