A szolgáltató Kamaráról

A szemléletváltás lényege, hogy a Kamara van a Tagságért, és nem a Tagság a Kamaráért.


Ha a jövőben, ebben a szellemben rendeznénk szakmai önkormányzatiságunkat, talán
mindannyian magunkénak is éreznénk a megélhetésünket elősegítő, a praxis lehetőségét
biztosító, államilag felügyelt köztestületünket. Kötelező tagságunk és a tagdíj megfizetése így nem kötelező nyűg lesz csak, hanem valamennyi kamarai tag számára értelmet nyerne, és értéket adna. A Kamaránknak mindenben meghatározó szerepet kellene vállalnia, amely a tagnak, a Tagságnak közvetve vagy közvetlenül érdeke, számára jó és hasznos.


Az országosan egységes adminisztráció vagy a régiósítás
lehetőséget ad arra, hogy – a költséghatékonyabb és gazdaságosabb működésből fakadóan, a befolyt tagdíjakból, valamint a MÁOK Kft. osztalékának kamarai szolgáltatásokra való fordításával – mihamarabb megvalósulhasson a szolgáltató Magyar Állatorvosi Kamara.


Egy koncentrált pénzügyi stratégia jóval nagyobb gazdasági hátteret engedne a kamarai
szolgáltatások megvalósításához, és azok fenntartásához, működtetéséhez. Egy egységesebb
gazdasági szerkezetben
az önálló jogi személyiségű területi szervezetek a mindennapos adminisztratív munkáktól mentesülnének, így a megyei szervezeteknek biztosított pénzösszegek a választott kamarai tisztségviselők munkájának tisztességes honoráriumára, a praxisok ellenőrzésére és minősítésére, szakmai továbbképzésekre, illetve kamarai szolgáltatásokra lenne felhasználható (1. és 2. hivatkozások).

Az egységesebb és gazdaságosabb működés lehetőséget teremthet a két tarifás kamarai tagdíj
rendszer
bevezetésére.


I. Alaptarifa tagdíj: valamennyi kamarai tag fizeti, aki választó tagja a kamaránknak,
és/vagy választható kamarai tisztségekre. Számukra a Kamarai Állatorvos című lap online verziója ingyenesen jár.

II. Szolgáltatói tarifa tagdíj (alaptarifa + szolgáltatói kiegészítés): azok a kamarai tagok fizetik, akik igényt tartanak az alább felsorolt kamarai szolgáltatások bármelyikére (A és B). Természetesem számukra a Kamarai Állatorvos
című lap szintén ingyenesen jár.

A) Országosan egységes színvonalon, valamennyi területi szervezet által a Tagság számára biztosított kamarai szolgáltatások:

 • kamarai szakkiadványok, könyvek önköltségi áron
 • ingyenes jogi, munkaügyi, vállalkozási és praxisvezetési tanácsadás
 • ingyenes tájékoztatók a szakhatósági ellenőrzésekkel kapcsolatban (kockázat-becslések, kamarai, NÉBIH és munkaügyi ellenőrzések, katasztrófavédelem, GDPR stb .)
 • ingyenes részvételi lehetőség a kamarai tagozatokban és fórumokon
 • ingyenes hozzáférés szakmai protokollokhoz, ajánlásokhoz, szakmai videókhoz
 • kedvezményes részvételi lehetőség sugárvédelmi tanfolyamon
 • kedvezményes részvételi lehetőség a MÁOK praxisvezetői képzésén
 • kedvezményes részvételi lehetőség a MÁOK továbbképzésein, konferenciáin
 • kedvezményes részvételi lehetőség a MÁOK internetes tesztíró rendszerében
 • kedvezményes részvételi lehetőség az önkéntes praxis minősítési rendszerben
 • kedvezményes vagyon- és egészségbiztosítási konstrukciók, autó- és pénztárgép vásárlások, mobiltelefon flottakedvezmények
 • kedvezményes lakhatási és üdülési lehetőség MÁOK Kft. ingatlanokban
 • kedvezményes üdülési lehetőség külső szállásadóknál, MÁOK partnereknél
 • minden olyan további szolgáltatás és kedvezmény, melyet a MÁOK országos küldöttközgyűlése elfogad


B) A területi szervezetek által elbírálandó „életpálya” pályázati lehetőségek:

 • pályakezdő támogatásra
 • praxis értékelés vagy felmérés támogatására
 • vállalkozási, jogi és ügyvédi szolgáltatásokra
 • hazai továbbképzés és külföldi tanulmányút támogatására
 • lakhatási lehetőségekre (albérlet) MÁOK Kft. ingatlanokban
 • üdülési, rekreációs és sportolási támogatásra
 • nyugdíjas kedvezményre, gyógyszertámogatásra
 • minden olyan további pályázat, melyet a MÁOK országos küldöttközgyűlése elfogad

Hivatkozások:


1) OFB beszámoló küldöttközgyűlésre 2018 év:


„Az Agrárminisztériumtól érkező állami támogatások nélkül a MÁOK bevételeinek közel 60%- a továbbra is a MÁOK Kft-től származik, és nem jutnak források pl. a praxisok ellenőrzésére hivatott országos kamarai bizottság felállítására, a praxisok minősítésére, vagy a kollégák még erőteljesebb továbbképzési támogatására.”

2) OFB beszámoló küldöttközgyűlésre 2014, 2015, 2016, 2017 és 2018 évek:


„Emellett az OFB szeretné kifejezni az aggályát a praxisengedélyek kiadása feltételeinek
tervezett ellenőrzési gyakorlatával kapcsolatban, miszerint a területi kamarai szervezetek
vezető tisztségviselői fogják ellenőrizni az illetékességükbe tartozó praxisokat. A tiszta
versenyfeltételek, az összeférhetetlenség kizárása (az ellenőrzést végzők sok esetben,
versenyhelyzetben vannak az ellenőrzöttekkel, ill. saját érdekeltségeiket, praxisukat kellene ellenőrizni), valamint az országosan egységes gyakorlat érdekében is célszerű lenne egy országos praxisokat ellenőrző kamarai bizottságot felállítani, amely tagjainak a felmerült költségeit és a befektetett munkaidejét kompenzálni szükséges. Ha ez esetleg nem járható út (pl. nem vállalják gyakorló kamarai kollégák), akkor ezt kiválthatná egy független minősítő cég is, bár ez valószínűleg többe kerülne, de az is megoldás lehet, hogy az adott területi vezetőség nem a saját illetékességi területén, hanem pl. a szomszédos területi szervezetnél végzi az ellenőrzéseket. Az OFB eddigi információi szerint az újonnan kiadott praxisengedélyek kiadásának feltételei az egyes területi szervezeteknél eddig csak igen szórványosan vagy egyáltalán nem kerültek ellenőrzésre. Ezáltal a praxisengedélyek megújítása ebben a formájában eddig csak többlet adminisztrációs terhet jelentett a praxisoknak, anélkül, hogy a szabályozás a valódi célját elérte volna.”