Fiatal pályakezdők támogatása

A fiatal állatorvosok beilleszkedését kiemelten fontosnak tartjuk, hiszen Karunk jövője azon múlik, hogy mennyire leszünk képesek pályán tartani, motiválni Őket. Ők lesznek azok, akik a nyugdíjba vagy csak háttérbe vonuló Kollégáink praxisait is tovább vihetik majd, tehát szakmai és anyagi jólétük biztosítása áttételesen a teljes Kar érdeke. Ennek a jegyében az alábbi konkrét lépéseket vállaljuk a következő négy évben.

A friss diplomásoknak minden évben egy napos, ingyenes képzést biztosítunk, ahol bemutatjuk a kamara működését, valamint könyvelő és jogász és pszichológus előadók segítségével tájékoztatást adunk munkajogi, biztosítási, felelősségi, mentálhigiéniás kérdésekben.

Igyekszünk változtatni a jelenlegi törvényi szabályozáson, ami kifejezetten diszkriminatív a fiatal, pályakezdő állatorvosok kapcsán. Az önálló praxisjoghoz előírt gyakorlati időt 5 évről 2 évre igyekszünk csökkenteni. Az erre vonatkozó terveink itt olvashatók.

Az önálló praxisjog megszerzésének lehetőségéig (jelenleg 5 évig, később terveink szerint 2 évig) a kamarai tagdíjat az alaptagíj összegére csökkentjük.

Az pályakezdés anyagi nehézségei a szakmai fejlődés, önképzés egyik gátja. A külföldi konferencia látogatási támogatás keretét megemeljük, és korhatárhoz kötjük. Ezeket a támogatásokat csak 30 év alatt lehet majd igénybe venni. A kamara által szervezett konferenciákon, amennyiben a résztvevő 30 év alatti, és nem a munkáltatója fizeti a részvételi költségét, hanem maga nevére kéri a számlát, kedvezményes részvételi díjat állapítunk meg.

Mentor programot indítunk, ahol tapasztalt, önkéntes állatorvos Kollégákat kapcsolunk össze azokkal a fiatal, pályakezdő Kollégáinkkal, akik akár szakmai, akár emberi segítséget várnak olyanoktól, akik megértik Őket és fogékonyak a problémáikra, kérdéseikre. A hallgatókkal és fiatal kollégáinkkal is beszélgetve kiderült, milyen fontos az, hogy azok, akik adott esetben nem találják meg a megfelelő, hiteles mentort saját közvetlen környezetükben, akár szakmai, akár emberi szempontból, lehetőséget kapjanak rá, hogy hiteles személyektől kérhessenek segítséget, útmutatást, akár alkalmi, akár folyamatos jelleggel.

Válaszként a felmérésekben is tapasztalt, és érzékelhető problémákra (kiégés, stressz, öngyilkossági hajlam), ingyenes pszichológus hátteret, segélyvonalat biztosítunk Kollégáinknak. Ez részben korosztálytól is független, tehát az idősebb Kollégák is élhetnek a lehetőséggel. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az utóbbi években a felmérések szerint a kiégés egyre korábban, sokszor a végzést követi néhány évben jelentkezik. Óriási jelentőségűnek tartjuk, hogy ezeket a folyamatokat az elején meg tudjuk állítani. A témában kamarai szakmai és anyagi segítséget kívánunk nyújtani minden ilyen irányú TDK, szakdolgozat vagy szakmai cikk, felmérés elkészültéhez.

Szakmai fejlődés programot indítunk, ami egy önkéntes, egységes adminisztrációs rendszer, ahová a pályakezdők elkezdhetik regisztrálni az esetszámaikat a felsorolt tevékenységek kapcsán (beavatkozások, vizsgálatok, stb). Ezáltal nyomon követkető a fejlődés, illetve az álláskeresés során is egyfajta objektív adatként mutatható be majd. A rendszerbe való regisztráció után az elvégzett tevékenységeket a munkáltató igazolja, de lehetőség van saját anyagok (pl. képek) feltöltésére is. A rendszer beindítása és tesztidőszaka után folyamatosan egyeztetve az Egyetemmel, valamint a szakma szereplőivel, meghatározzuk a javasolt „első napi készségeket”, amiket az egyetemről kilépve várhatunk el, valamint meghatározunk egy javasolt fejlődési görbét, amihez mindenki tudja viszonytani a saját teljesítményét. A rendszer az önellenőrzési lehetőségen és a motiváción kívül az álláskereséskor is jól használható, hiszen az eddigieknél objektívebb képest fest a jelentkezők tudásáról. A program a jól működő, angol RCVS “Professional Development Phase” rendszer adaptálásával valósulhat meg. Hosszú távú cél lehet a két rendszer átjárhatóságának biztosítása.

Életre hívjuk a MÁOK Alkalmazott Állatorvosi Tagozatát. A Praxisvezetői és Alkalmazotti Tagozat között évente minimum két egyeztetést szervezünk, ahol a két terület képviselői egyeztetéseket folytathatnak, megállapodásokat köthetnek egymással, illetve megismerhetik egymás álláspontját, problémáit. A tagozati egyeztetéseken túl folyamatos párbeszédet kívánunk fenntartani a fiatalabb és idősebb generáció között, konferenciákon, képzéseken és a kamara médiafelületein (újságok, honlap) kívánunk foglalkozni a generációk sajátosságaival, szakértők bevonásával. Célunk, hogy a generációs különbségeket megértő, elfogadó és konstruktív módon éljék meg minden oldalról Kollégáink.

Válaszként az egyre erősödő zöld gondolatra, ami a fiatalok számára kiemelten fontos, a kamarai újságokat online, kereshető változatban küldjük ki a Kollégáknak. Akik igénylik a papír alapú változatot, az eddiginél költségtakarékosabb, egyszerűbb nyomdai kivitelű példányt igényelhetnek, amire mindig az év elején van mód. Igény esetén tehát egész évben így is megkaphatják az újságokat. Átállunk az elektronikus számlázásra, a papír alapú helyett. Az autóvásárlási kedvezményekhez hasonlóan igyekszünk felvenni a kapcsolatot villamosságtechnikai cégekkel, és „flottakedvezményt” elérni a rendelők világításának korszerűsítésére (LED fényforrások), valamint napelemes rendszerek beépítésére. Kapcsolódási pontokat keresünk a One Health programmal (környezet – és növényvédelem, állategészségügy, humánegészségügy).

A pályakezdők közt egyre több a hölgy, így kiemelten fogunk foglalkozni azokkal a problémákkal, és gondolatokkal, ami számukra nagyobb jelentőségű. Kiemelt terület a részmunkaidős lehetőségek számának növelése, emiatt a munkáltatók számára igyekszünk ennek előnyeit kiemelni, és ehhez szakmai, jogi, könyvelői segítséget nyújtani (cikkek, előadások). Szeretnénk a kamara döntéshozói közé is nagyobb számban juttatni Kolléganőket, ezt már a saját csapatunk összeállításakor is figyelembe vesszük.