One Health

A One Health (Egy Egészség) megközelítés azon a felismerésen alapul, hogy az emberiség, az állatvilág és a természeti környezetünk egészségvédelme nem választható el egymástól, csak egységes rendszerben értelmezhető. Annak bármely területén bekövetkező hiba hatással van a rendszer egészére: az ember és háziállatai egészségét a megfelelően működő ökoszisztéma garantálja. A modern ember tevékenysége, legfőképpen a természetes élőhelyek túlzott hasznosítása, megbontja az ökoszisztéma egyensúlyát, amely addig ismeretlen, zoonotikus fertőző betegségek megjelenéséhez vezet. Ahogy ezt napjainkban is tapasztaljuk, a természetes rezervoárjából kiszabadult SARS-CoV-2 esetében.


A One Health kezdeményezés elsődleges célja az ilyen, felbukkanó fertőző betegségek elleni védekezés hatékonyabbá tétele volt. Az alapgondolat Calvin Schwabe, amerikai állatorvostól származik, aki, felismerve az állatorvosi hivatás közegészségügyi felelősségét, már a múlt század közepén szorgalmazta az orvosok és állatorvosok szorosabb együttműködését az állatról emberre terjedő betegségek elleni védekezés során.
Bár a One Health eredetileg néhány lelkes állatorvos és humán orvos összefogásából indult szakmai irányzat volt, mára alapját képezi annak a háromoldalú megállapodásnak, amely a WHO, a FAO és a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) folyamatos és kölcsönös együttműködését biztosítja. Az Európai Unió köz- és állategészségügyi jogszabályai a One Health alapelvei mentén születnek, amely így a tagállamoktól is elvárja azok alkalmazását.


Mostanra a One Health már túlmutat a zoonózisok elleni közös védekezésen. Ahogy az egészség fogalma sem csupán a betegség hiányával definiálható. A WHO az egészséget a tökéletes fizikai, szellemi és társadalmi jólétként határozza meg. Az egészség, így a közös egészségünk védelme sem merülhet ki a kóros fizikai állapot felszámolásában és a megelőzés sem csupán a szorosan vett járványvédelmet kell, hogy jelentse.


Nem véletlen, hogy a One Health alapgondolata egy állatorvostól származik. Hivatásunk sajátossága, hogy valahol az emberek és az állatok kapcsolódási pontján dolgozunk. Mi vagyunk azok, akiknek lehetősége van időben felismerni azokat az egészségügyi problémákat, amelyek ezen ponton keletkeznek. Legyen az egy újonnan felbukkanó fertőző betegség, antibiotikum-rezisztencia, állatjóléti probléma, vagy embert és állatot egyaránt érintő civilizációs ártalom.


Felelősségünk nem kisebb, mint a közegészségügyben dolgozó, humán kollégáinké. Mind az Európai Unió, mind az OIE elvárja hazánktól, hogy hatékony surveillance rendszert működtessen az emberiség és az állatok egészségét veszélyeztető betegségek időbeni felismerésére. Ez a feladat elsődlegesen az állatorvos társadalomra hárul. A kamarai megújulás fontos eleme kell, hogy legyen az ehhez szükséges feltételrendszer kidolgozása. A szakma részéről a One Health szemléletmód megismerése és alkalmazása, a társadalom részéről pedig ennek a munkának az erkölcsi és anyagi elismerése.